shopup.com

เปลี่ยนชีวิตใหม่ ใน 48 ชั่วโมง

หมวดหมู่: โค้ชพลังจิต

อะไรล่ะ? ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ คือ ความเชื่อเดิม ที่เราสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ในอดีต เช่น ในวัยเด็ก หรือ...สภาวะที่ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ดีพอ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อตัวเอง ตัดสินว่า...เราเก่งหรือไม่เก่งในเรื่องใด   อ่านเพิ่มเติม

16 กันยายน 2559

ผู้ชม 5011 ครั้ง

Engine by shopup.com