กิจกรรมของเรา

สั่งจิตสุดยอดมนุษย์ ฉับพลัน

Workshop รอบพิเศษ อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข นำการฝึกและจูนกระแสพลังด้วยตนเอง ปกติราคา 15,000 บาท พิเศษ! สำหรับท่านที่ซื้อโปรแกรม กุญแจ 11 ดอก ราคา 3,500 บาท ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา พ

รหัสลับสุดยอดมนุษย์ 48 ชั่วโมง

แนวคิดของ Workshop นี้ ความรู้สึกใหม่ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม จะเปลี่ยนความเชื่อของผู้ร่วมกิจกรรม ให้ก้าวกระโดด...สู่ความเชื่อใหม่ และใช้ชีวิตให้ประสบสำเร็จ...เร็วที่สุด

โค้ชส่วนตัว กับ อ.สถิตธรรม โดยตรง

ด้วยการเชื่อมสนามพลังงานที่รวดเร็ว ลัดสั้น ทำให้การโค้ชส่วนตัวกับอาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ใช้เวลาในการโค้ชสั้นกว่าทุกระบบ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความรวดเร็ว และต้องการโค้ชกับอาจาร

สัมมนาฟรี อาทิตย์19 กุมภาพันธ์ 2560 SLP รุ่นที่ 17

สัมมนาฟรี! SLP รุ่นที่ 17 อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 - เปิดรหัสจิตเพื่อความสำเร็จ โดย อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข ครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่

วิชาต่อจิต ความลับของจักรวาล สู่ความสำเร็จแบบ Hi-Speed

The Creation of Adam ภาพแสดงการเชื่อมต่อระหว่างทวยเทพ(จักรวาล) และมนุษย์ อันเป็นความลับที่ว่า มนุษย์ที่ใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับจักรวาลได้ จะมีชีวิตที่อุดมสมบรูณ์เหนือคนทั่วไป

Engine by